Conducerea

Conducerea

MANAGER                                                         Ec. Gabriela HOFERcv

 

 

DIRECTOR MEDICAL                               Dr. Kristina CucuCV


>>Declaratii de avere >>Declaratii de interese >>Declaratii de incompatibilitati

 

 

 

 

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL          Ec. Stefan BONDI CV

 


 

>>Declaratii de avere >>Declaratii de interese >>Declaratii de incompatibilitati

 

MEMBRII COMITET DIRECTOR


 

Manager:  Ec. Gabriela HOFER

Director Medical: Dr. Kristina CUCU

Director Financiar-Contabil:  Ec. Stefan BONDI


 

PURTATOR DE CUVANT