Legislatie

 

Legislatie:

 

 

Word Adeverinta angajator


 

Concedii Medicale:

 

 

Word INSTRUCTIUNI din 28 iulie 2004 privind acordarea concediilor medicale si eliberarea certificatelor de concediu medical

Word METODOLOGIE DE CONTROL din 12 iulie 2010 privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Word NORME din 27 ianuarie 2006 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Word NORME din 11 mai 2010 DE APLICARE a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Word NORME TEHNICE din 28 iulie 2004 privind modul de completare a certificatelor de concediu medical

Word ORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

word ORDIN nr. 233 din 14 martie 2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate

word ORDIN nr. 471 din 11 mai 2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

word ORDIN nr. 627 din 12 iulie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

word ORDIN nr. 974 din 28 iulie 2004 pentru aprobarea instructiunilor privind completarea si eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de stat

word ORDONANTA DE URGENTA nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate