1. Obligații generale

 • Să respecte regulile de acces, de conduită şi disciplină ale spitalului, regulile şi orarul de vizitare, programul de masă și de odihnă;

 • Să nu producă zgomote puternice, de orice natură (incluzând aici şi sonorul echipamentului audio-video sau aparatelor de comunicaţii), şi să nu iniţieze acţiuni care pot produce disconfort pacienţilor internaţi şi celorlalte persoane din jur.

 • Să întreţină un climat de linişte şi confort în saloane.

 • Să menţină ordinea şi curăţenia în saloane și în spațiile comune.

 • Să aibă un comportament etic şi o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

 • Să nu distrugă sau să murdărească mobilierul din salon, pereţii, instalaţiile sanitare sau alte obiecte din dotarea spitalului. În caz contrar, aceștia putând suporta contravaloarea eventualelor defecțiuni.

 • Să respecte Regulamentul intern al unităţii.

 • Să poarte ţinuta obligatorie de spital. Este interzisă să părăsirea spitalului în acest echipament, fiind interzisă circulaţia pe străzi sau în parcuri în astfel de ţinută.

 • Să nu părăsească unitatea pe perioada internării decât cu aprobarea medicului şef de secţie.

 • Să nu circule decât în secţia unde sunt internaţi sau unde li se fac investigaţii medicale.

 • Să nu introducă în spital echipamente electronice fără acordul prealabil, scris, al medicului şef de secţie sau al asistentului şef.

 • Să nu fumeze în incinta spitalului, să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice ori substanţe periculoase sau interzise de lege.

 • Să asigure individual paza şi protecţia bunurilor personale de valoare pe care le introduc în spital, asumându-şi întreaga responsabilitate cu privire la acestea.

 • Să nu introducă alimente în spital fără avizul medicul curant și să păstreze alimentele de orice fel numai în frigider (nu pe masă sau noptieră).

 

2. Obligații cu specific medical

 • Să-i respecte pe ceilalţi pacienţi şi drepturile lor.

 • Să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului şi ale personalului medicosanitar.

 • Să îşi asume întreaga responsabilitate pentru consecinţele ce apar în cazul refuzului de a urma tratamentul, instrucţiunile şi recomandările personalului medical.

 • Să informeze personalul medical, întocmai şi la timp, cu privire la orice manifestare sau reacţie la tratamentul sau medicamentele prescrise.

 • Sa coopereze în permanenţă cu medicul privind starea sănătăţii.

 • Să ofere personalului medical toate informaţiile relevante pe care le deţin despre starea de sănătate proprie, precum şi informaţiile de orice altă natură (apartenenţa religioasă, valori şi cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influenţa îngrijirea medicală şi serviciile conexe furnizate de către Spitalul Providența.

 • Să ofere informaţii exacte şi complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile personale şi de sănătate, inclusiv regimuri alimentare şi stil de viaţă.

 • Să solicite personalului medical informaţii detaliate cu privire la starea individuală de sănătate, investigaţiile şi analizele realizate, diagnosticul stabilit şi tratamentul propus, înainte de a îşi da consimţământul faţă de orice procedură şi act medical pe care îl acceptă. Pacienţii au dreptul şi libertatea de a cere oricât de multe informaţii cu privire la situaţia medicală în care se află.

 • Să informeze personalul medical şi să solicite sprijin pentru orice nelămuriri şi întrebări cu privire la documentele medicale.

 • Să ia în calcul faptul că poate exista un motiv obiectiv pentru care un serviciu nu este disponibil la un anumit moment şi într-o anumită formă.

 • Să se prezinte la consultaţii / intervenţii / internare la ora stabilită conform programării sau să anunţe medicul cu cel puţin 24 de ore înainte de aceasta, în cazul în care programarea trebuie anulată sau modificată.

Contact

Adresa: Str. Victor Babes nr. 34
cod postal 430092
Localitatea Baia Mare
Judetul Maramures
Romania

Telefon: 0262 276 897 ; 0262 275 995 ; 0262 276 527

Programari telefonice: 0262 422 212
Programarile telefonice se fac de Luni - Vineri intre orele 07:00-15:00

Fax: 0262 276 730

Email:
secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

Adresa electronica de contact pentru intrebari si sesizari:
secretariat@spitalpneumobaiamare.ro

 

Informatii privind Securitatea si Confidentialitatea datelor

 

Localizare

Operator de date cu caracter personal - Notificare ANSPDCP Nr. 27089
© 2024 Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" Baia Mare